Қазақ жол-көлік
мәселілерінің ғылыми-зерттеу
және жобалау институты «ДОРТРАНС»
Серіктестеріміз